Vojenské povolanie so sebou prináša výhody, ale aj určité obmedzenia. O tých, ktoré nám vyplývajú zo zákona sa môžeš dozvedieť viac tu.

221
221

Vojakom vyplývajú so zákona nasledovné obmedzenia :

 

  • nesmú podnikať a vykonávať inú zárobkovú činnosti (sú určité výnimky podľa zákona 281/2015 Z.z. § 13),
  • nesmú byť členmi riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť,
  • nesmú sa združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách,
  • nesmú byť členmi politických strán alebo politických hnutí,
  • vojaci majú obmedzené petičné právo vo veciach súvisiacich s výkonom služby profesionálneho vojaka len na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti.

 

Si rozhodnutý?