22.5.1910

19.5.1899

10.5.1848

4.5.1919

24.4.1822

20.4.19008.4.1912 4.4.1945

 

 

Si rozhodnutý?