Regrutačný stan
Regrutačný stan

Dňa 29.09.2023 sa Regrutačná skupina Žilina zúčastnila spolu s 52. výsadkovým práporom aktivity „Branný kurz“ na základnej škole vo Svätom Kríži. Na aktivite bolo približne 85 detí 5,6,7,8 a 9 ročníka. Deťom boli prezentované vedomosti a zručnosti z oblasti Prípravy obyvateľstva na obranu štátu. Príslušníci 52. výsadkového práporu vykonali ukážky zbraní, nosného modulárneho systému, spojovacej techniky. Taktiež s deťmi precvičili základné vedomosti a zručnosti z oblasti zdravotnej prípravy, topografickej prípravy a spojovacej prípravy. Príslušníci regrutačnej skupiny sa zamerali na športové aktivity zamerané na vytrvalosť a presnosť po záťaži. Z každého ročníka boli vyhlásení 3 najlepší žiaci, ktorí boli odmenení vecnými darmi. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili športových aktivít boli odmenené drobným vecným darom.

Dospelí občania vnímali aktivitu veľmi pozitívne. Deti sa aktívne zaujímali o prácu profesionálnych vojakov. Aktivita bola pre nich zaujímavá a citeľne podporila atraktivitu vojenského povolania.

Si rozhodnutý?