Banská Bystrica
Banská Bystrica

Dňa 19. júna 2024 vykonali príslušníci útvaru ČS PSR v rámci skupín na podporu regrutácie spolu s Regrutačnou skupinou Banská Bystrica regrutačnú aktivitu na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Aktivita bola realizovaná pri príležitosti kultúrneho popoludnia organizovaného Veliteľstvom posádky Bratislava v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou  pod názvom ,,Šport a kultúra spája“. Nechýbala ani Regrutačná skupina z Banskej bystrice. Kultúrneho podujatia sa zúčastnilo približne 300 ľudí, Návštevníkov zaujali najmä možnosti vstupu do OS SR a kariéry profesionálneho vojaka. Aktivita skupiny na podporu regrutácie bola opäť prínosná pre širokú verejnosť a práca v OS SR je veľkým lákadlom. Informácie, ktoré občania získajú môžu mať v ďalšom období pozitívny vplyv na rozhodnutie o budúcej kariére profesionálneho vojaka. Záujem o činnosť skupiny na podporu regrutácie na podujatí prejavil aj prezident SR Peter Pellegrini.

Banska

banska1

turnaj v malom fotbale 2024 5

turnaj v malom fotbale 2024 7

 

Si rozhodnutý?