AZ
AZ

Sú to občania-vojaci v zálohe, muži aj ženy, ktorí majú zaujem pravideľným výcvikom obnovovať a udržiavať svoje vojenské zručnosti a schopnosti pre prípadný výkon mimoriadnej služby.Zaradenie do aktívnych záloh je dobrovoľne a realizuje sa podpísaním dohody o zaradení po posúdení splnenia predpísaných kriterií. V prípade vyhlásenia krízového stavu a povolania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej služby, sú príslušníci aktívny záloh základným prvkom vytvárania jednotiek ozbrojených síl, doplňovaných vojakmi zo zálohy.

Aktívne zálohy môžu doplniť ozbrojené sily aj v stave bezpečnosti (v mieri) s cieľom pomáhať pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ako sú napríklad živelné pohromy, priemyselné havárie,teroristické útoky...

Si rozhodnutý?