Po ukončení základného výcviku pokračuješ na Dôstojnícky kurz absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši rozdelený na dve etapy.

akademia
akademia

Prvá etapa trvá 11 týždňov. Získaš tu vedomosti, zručnosti a vojenské návyky potrebné na velenie a riadenie jednotiek, ktoré ako budúci dôstojník, bez ohľadu na tvoju odbornosť, nevyhnutne budeš potrebovať. Túto všeobecnú vojenskú prípravu uzavrieš skúškou pred komisiou a personálnym pohovorom o tvojom ďalšom odbornom smerovaní.  

Trvanie a priebeh druhá etapa závisí od tvojej špecializácie. 

Si rozhodnutý?