1
1

         Kultúra má v Ozbrojených silách svoje stále miesto, prispieva k výchove osobnosti, k rozvoju spôsobilostí, vzdelanosti, ku kultivovanému správaniu a vystupovaniu, k posilňovaniu hrdosti na kultúrne dedičstvo nášho národa a k estetickému vnímaniu sveta. Dôkazom toho bol aj slávnostný ceremoniál vyhodnotenia 14. ročníka celorezortných súťažných prehliadok FotoAtak a Galéria MIL, ktorý sa uskutočnil 29. novembra 2023 v trenčianskom Posádkovom klube. Prehliadky organizoval Personálny úradu OS SR v spolupráci s posádkovými klubmi. Tohto roku sa prihlásilo 68 autorov s 204 prácami.

      V kategórii OS SR vo fotografii zvíťazil rotný Pavol Delej z 22. mechanizovaného práporu pred pplk. Petrom Sobekom v.z. mjr. Michalom Hložkom zo 71. práporu podpory velenia. V kategórii Voľná tvorba si víťazstvo pripísal vojak 1. stupňa Michal Mika z AOS, druhá bola Monika Martinčáková z MO SR pred čat. Romanom Kavuličom zo 61. spojovacieho práporu. V kategórii Maliarstvo – sochárstvo súťaže Galéria MIL porota ocenila Tibora Hladkého z PK Trenčín, Andreu Spišiakovú z PK Prešov a Jozefa Syrového z PK Trenčín. V kategórii Úžitkové umenie si ceny odniesli Anna Nogová z PK Trenčín, Ivana Sláviková z PÚ OS SR a Judita Žažová z Klubu vojenských dôchodcov Liptovský Mikuláš. V kategórii Detská tvorba prvé miesto získal Marek Kosiba z PK Trenčín, pred Vivien Víťazovou z PÚ OS SR a Norou Blizmanovou z PK Prešov.

       Cenu riaditeľa Personálneho úradu získal čat. Peter Čech z 2. mechanizovanej brigády Prešov a cenu náčelníka odboru podporných programov PÚ OS SR si vybojovala Dana Pašáková z DCM-C Ružomberok. Ďakovné listy a plakety za rozvoj výchovy a kultúry v ozbrojených silách prevzali pplk. Oľga Jančová Koháryová, Katarína Papežová z PK Prešov a Iveta Hudecová z PK Bratislava. Tento kultúrny zážitok spestrili svojimi vystúpeniami Vojenská hudba Banská Bystrica a pop - rocková hudobná skupina Mince vo fontáne.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Si rozhodnutý?