Kariéra Expo
Kariéra Expo

Dňa 20. marca 2024 sa v Nitre konala Kariéra EXPO, podujatie zamerané na poskytnutie informácií o rôznych možnostiach kariéry a profesijného rastu.

Jedným z výrazných účastníkov tejto udalosti boli profesionálni vojaci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), ktorí zdieľali svoje skúsenosti a informácie o tom, ako sa stať súčasťou ozbrojených síl.

V rámci expozície vojakov OS SR mali návštevníci príležitosť stretnúť sa s príslušníkmi Regrutačnej skupiny Nitra, Čestnej stráže Prezidenta SR a Veliteľstva posádky Bratislava a získať podrobné informácie o ich každodennom živote, práci a možnostiach kariéry.
Zástupcovia OS SR veria, že mnohí zo zúčastnených na podujatí sa rozhodnú pridať sa k nim.

Kariéra Expo 2024 v Nitre poskytla cenný priestor na vzdelávanie a informovanie verejnosti o rôznych profesionálnych možnostiach, vrátane možností vojenskej kariéry.

 

Si rozhodnutý?