vojaci
vojaci

V súčastnosti iba vojaci v zálohe to znamená tí občania, muži aj ženy, ktorí majú vojenské skúsenosti získané službou v ozbrojených silách či už ako profesionálny vojaci alebo vojaci základnje vojenskej služby a tiež absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy. Ako splnenie požiadavky vojenskej skúsenosti sa započítava aj služba v ozbrojených a záchranných zboroch, ako je služba príslušníkov Policajného zboru, Zboru vezenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Národného bezpečnostného úradu a ozbrojených príslušníkov finančnej správy po prepustení zo služobného pomeru, poiaľ im trvá branná povinnosť.  

Si rozhodnutý?