V pracovných dňoch v čase 8:00 - 11:30 hod. a 12:30 - 15:00 hod. Ti poskytneme prvotné informácie, príjmeme žiadosť, poradíme .

Bratislava:  

Veliteľstvo posádky Bratislava - Za kasárňou 3,  832 47 Bratislava,
e-mail: budemvojakvepba@mil.sk,  
Telefóny kontakt : 0903 238 397

Banská Bystrica : 

Topografický ústav - Ružová 8, 974 11 Banská Bystrica, 
e-mail:  budemvojaktopu@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 228 994

Hlohovec:

53. prápor poľných služieb - Dukelská ul. 3613/7, 920 01 Hlohovec,
e-mail:  budemvojak53prps@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 210

Kuchyňa:

46. krídlo Kuchyňa - 46. krídlo Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa,
e-mail:  budemvojak46k@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 235 484

Levice:

13. mechanizovaný prápor - Šafárikova 9, 934 01 Levice,
e-mail:   budemvojak13mpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 310

Martin:

57. samostatný oddiel - ul. Československej armády 3, 036 01 Martin,
e-mail:   budemvojak57samo@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 824 787
 
Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania - Jilemnického 6,   036 01 Martin,
e-mail:   budemvojakzavamd@mil.sk 
Telefóny kontakt : 0914 370 097

Michalovce:

22.mechanizovaný prápor - Užhorodská 1, 071 01 Michalovce,
e-mail:   budemvojak22mpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 824 851

 
21. samohybný delostrelecký oddiel - Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce,
e-mail:  budemvojak21shdo@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 824 605

Nemšová :

41. zásobovacia základňa - Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová,
e-mail:  budemvojak41zz@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 366 957

Nitra:

11. brigáda vzdušných síl - Jelenecká ul., 949 01 Nitra,
e-mail:  budemvojak11bvzs@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 824 323

Prešov:

20. prápor logistiky - Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov,
e-mail:  budemvojak20prlog@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 820 842
 

65. prieskumný prápor - Čapajevova 38, 080 01 Prešov,
e-mail:  budemvojak65pspr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 547
 

51. krídlo Prešov - Vranovská 68, 080 01 Prešov,
e-mail:  budemvojak51k@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 370 616

Ružomberok:

62. spojovací prápor - Zarevúca 2, 03401 Ružomberok,
e-mail: budemvojak62spr@mil.sk 
Telefóny kontakt : 0903 286 986


Veliteľstvo vojenského zdravotníctva - Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok
e-mail: budemvojakvevz@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 369 540

Rožňava:

103. prápor RCHBO - Šafáriková 109, 048 01 Rožňava,
e-mail: budemvojak103rchbo@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 237 599

Sereď:

901. ženijný prápor - Kasárenská 1005/54, 926 01
e-mail: budemvojak901žpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 786 102

Sliač:

81. krídlo Sliač - ul. ČSA 1182, 962 31 Sliač
e-mail: budemvojak81k@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 247 057

Topoľčany:

14. prápor logistiky - Tovarnícka 1249, 955 01 Topoľčany,
e-mail: budemvojak14prlog@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 387

Trebišov:

21. mechanizovaný prápor - kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov,
e-mail: budemvojak21mpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 353

Trenčín:

71. prápor podpory velenia - Železničná 3, 911 01 Trenčín,
e-mail: budemvojak71prpv@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 370 418

61. spojovací prápor - Legionárska 5, 911 01 Trenčín,
e-mail: budemvojak61spr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 234 768

Zemianske Kostoľany:

43. zásobovacia základňa - Pod Horou, 972 43 Zemianske Kostoľany,
e-mail: budemvojak43zz@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 498

Zvolen:

2. brigáda vzdušných síl - Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen,
e-mail: budemvojak2bvzs@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 241

 

O poskytnutie informácií alebo podanie žiadosti môžeš osloviť aj tieto útvary :

 

Bratislava

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
e-mail: budemvojakcspsr@mil.sk 
Telefóny kontakt : 0903 231 598

701. centrum  vojenskej dopravy
e-mail:  budemvojak701cvd@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 367 045

Banská Bystrica

Spoločné operačné veliteľstvo
e-mail: budemvojaksov@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 154

Martin

11. mechanizovaný prápor
e-mail: budemvojak11mpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 370 093

405. opravárenský prápor
e-mail: budemvojak405opr@mil.sk
Telefóny kontakt :  0914 370 108

42. zásobovacia základňa
e-mail: budemvojak42zz@mil.sk
Telefóny kontakt :  0904 739 263

Michalovce

902. ženijný prápor
e-mail: budemvojak902zpr@mil.sk
Telefóny kontakt :  0903 226 260

Nitra

12. mechanizovaný prápor
e-mail: budemvojak12mpr@mil.sk
Telefóny kontakt :  0904 739 039

Nováky

905. centrum špecializovanej bojovej podpory 
e-mail: budemvojak905csbp@mil.sk
Telefóny kontakt :  0903 232 937

Prešov

Veliteľstvo 2.mechanizovanej brigády 
e-mail: budemvojak2mb@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 820 615

Rožňava 

5. delostrelecký pluk
e-mail: budemvojak54rmo@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 337

54. raketometný oddiel 
e-mail: budemvojak54rmo@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 337

Sereď

91. ženijný pluk  
e-mail: budemvojak901žpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 786 102

Topoľčany

Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády 
e-mail: budemvojak1mb@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 820 496

Trebišov

14. tankový prápor
e-mail: budemvojak14tpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 367 058

52. výsadkový prápor
e-mail: budemvojak52vpr@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 367 097

Trenčín

Veliteľstvo pozemných síl
e-mail: budemvojakveps@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 820 464

Veliteľstvo brigády spoločnej podpory 
e-mail: budemvojakvebsp@mil.sk
Telefóny kontakt : 0903 824 822

Veliteľstvo síl pre špeciálne operácie
e-mail: budemvojakvesso@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 206

4. pluk logistiky 
e-mail: budemvojak4plog@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 369 511

6. spojovací pluk
e-mail: budemvojak61spr@mil.sk
Telefóny kontakt :  0903 234 768

Zvolen

Veliteľstvo vzdušných síl 
e-mail: budemvojakvevzs@mil.sk
Telefóny kontakt : 0904 739 287

Žilina

5. pluk špeciálneho určenia
e-mail: budemvojak5psu@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 370 484

51. výcviková základňa
e-mail: budemvojak51vz@mil.sk
Telefóny kontakt : 0914 370 064

Si rozhodnutý?