prednáška na SOŠ
prednáška na SOŠ

Dňa 4.3.2024 vykonala skupina na podporu regrutácie z 11.mechanizovaného práporu v Martine v spolupráci s regrutačnou skupinou v Žiline prednášku a ukážky na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Na ukážkach sa študenti oboznámili so zbraňami, výstrojou a ochrannými prostriedkami, ktoré používa 11.mpr Martin. Regrutačná skupina formou prednášky oboznámila študentov o poslaní a štruktúre Ozbrojených síl Slovenskej republiky, platových podmienkach a sociálnych výhodách štátnej služby profesionálnych vojakov a o procese prijatia do Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  11.mechanizovaný prápor predstavil svoju činnosť a v krátkosti študentom priblížil život PrV na vojenskom útvare.

Spoločná aktivita regrutačnej skupiny Žilina a 11. mechanizovaného práporu z  Martina študentov zaujala, aktívne sa zapájali a pýtali sa otázky najmä z oblasti platových náležitostí a sociálnych výhod profesionálnych vojakov. Celkovo bolo prítomných 50 študentov, pričom 8 z nich prejavili okamžitý záujem o viac informácií ohľadom štátnej služby profesionálnych vojakov.

IMG_20240304_102830_592

Si rozhodnutý?