vojak prebíja zbraň
vojak prebíja zbraň

Príprava aktívnych záloh sa vykonáva pravidelným cvičením a to najviac 30 kaledárnych dní v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení, V ďalších rokoch a po opakovanom uzatvorení dohody o zaradení sa pravidelné cvičenie vykonáva najviac 15 kalendárnych dní v kalendárnom roku.

Termín pravidelných cvičení oznámi vojenský útvar vojakom v aktívnej zálohe do 31. decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.

Si rozhodnutý?