Spoločná fotka - branný deň pri príležitosti 79. výročia Tokajíckej tragédie
Spoločná fotka - branný deň pri príležitosti 79. výročia Tokajíckej tragédie

Dňa 27. októbra 2023 sa v obci Tokajík uskutočnil športovo – branný deň pri príležitosti 79. výročia Tokajíckej tragédie.

Aj keď počasie tejto zaujímavej akcii neprialo, žiaci si užili nielen vedomostné testy a rébusy, ale aj súťaže a aktivity pripravené vojakmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Počas plnenia zadaných úloh mali žiaci možnosť navštíviť Múzeum Tokajíckej tragédie, ktoré bolo bohaté na informácie a artefakty z obdobia II. svetovej vojny a SNP. Statické ukážky techniky a dynamické ukážky výcviku profesionálnych vojakov mali na starosti príslušníci 65. prieskumného práporu, veľký úspech mala ich ukážka sebaobrany. Prešovskí regrutátori prišli pomôcť mladým pri vytváraní ich vlastnej budúcnosti, spolu rozoberali celý proces prijímacieho konania. Po skončení tohto športovo-branného dňa si žiaci odniesli domov nielen diplomy a vecné ceny, ale predovšetkým množstvo nových informácií a zážitkov.

1

2

3

4

5

6

7

Si rozhodnutý?