Práca v ozbrojených silách má svoje špecifiká a my hľadáme vhodných uchádzačov.

Posudzujeme 3 oblasti:

 • rozumové predpoklady,
 • intelektové predpoklady,
 • osobnostné a interpersonálne predpoklady.

 

Čo treba vedieť:

 • musíš uspieť vo všetkých troch posudzovaných oblastiach,
 • trvá to 4-5 hodín,
 • nie je to skúška, je to posúdenie predpokladov pre prácu vojaka.

 

Tipy, ako to zvládnuť:

 • príď odpočinutý - dobre sa vyspi, 
 • ak cestuješ zďaleka - prídi deň vopred,
 • raňajkuj ako zvyčajne,
 • môžeš si so sebou priniesť ľahké občerstvenie (jedlo, vodu, energetické tyčinky),
 • dôveruj si,
 • pýtaj sa, ak nerozumieš, čo psychológ vysvetľuje pred riešením každej úlohy.

Si rozhodnutý?