Prijímací proces od podania žiadosti až po prijatie zaberie viac času než by sa mohlo zdať, ale preto nezúfaj a choď za svojím cieľom. Určite by si chcel vedieť kedy môžeš nastúpiť na vysokú školu. Koľko to asi trvá.

492
492

Ako a kde to začína ?  

      Daj nám o sebe vedieť! Kontaktuj nás! Využi náš kontaktný formulár "PRIDAJ SA!" alebo nám napíš , zatelefonuj, navštív nás! Kontakty TU.

          Z čoho sa skladá prijímací proces ?

Cesta k nám,sa tak ako na každú vysokú školu, začína zaslaním prihlášky na štúdium.

Prihlášku si môžeš podať elektronicky alebo v papierovej forme.

Môžeš uviesť viac študijných programov, ktorých poradie bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium.

Povinné dokumenty, ktoré odošli spolu s prihláškou:

životopis,
• kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• úradne overená kópia maturitného vysvedčenia a vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy.*

Poznámka: V prípade, že prihláška nebude kompletná (vrátane povinných dokumentov) alebo neuhradíš poplatok do stanoveného termínu, nebudeš pozvaný na prijímacie konanie. Manipulačný poplatok sa v prípade tvojho neúspechu na prijímacom konaní nevracia.

Kompletné informácie o štúdiu a aktuálne termíny podania prihlášky nájdeš TU!

Keďže už ako študent akadémie budeš profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe, najprv sa zúčastníš prijímacieho konania na prijatie do Ozbrojených síl Slevenskej republiky.

    Podaj si žiadosť o vstup do Ozbrojených síl SR. Žiadosť si môžeš podať kedykoľvek (či už je alebo nie je  vyhlásené prijímacie konanie na tom nezáleží, tvoja žiadosť bude zaevidovaná a zaradená do najbližšieho prijímacieho konania). Podpísanú ju prinesieš alebo ju pošleš klasickou poštou na adresu niektorej zo šiestich regrutačných skupín. Alebo ju pošleš elektronicky na e-mailovú adresu ktorejkoľvek regrutačnej skupiny, nezabudni však pripojiť kvalifikovaný digitálny podpis. Zároveň regrutačnej skupine zašleš aj potvrdenie od lekára, že sa môžeš zúčastniť preskúšania z fyzickej zdatnosti (toto tlačivo si vytlač alebo ti ho poskytne regrutačná skupina). 

Odporúčame ti navštíviť niektorú zo šiestich regrutačných skupín (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, Nitra, Žilina), kde ti so všetkým poradia alebo potrebné dokumenty aj vytlačia. Rovnako môžeš navštíviť aj jedno z 25 miest prvého kontaktu, ktoré sa nachádzajú vo vojenských útvaroch v rámci celej SR, kde ti podajú pomocnú ruku a zároveň môžu byť k tebe bližšie - nemusíš ďaleko cestovať. Ich adresu nájdeš TU

Poštou ti potom príde pozvánka na prijímacie konanie, ktoré sa bude konať na Personálnom úrade OS SR v Liptovskom Mikuláši. Tú ti pošleme najneskôr 7 dní pred termínom, kedy k nám prídeš. Absolvuješ psychodiagnostické vyšetrenie a previerku fyzickej zdatnosti.

Ak splníš tieto prvé predpoklady, dostaneš termín na lekárske vyšetrenie do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN v Ružomberku a doložíš potrebné doklady regrutačnej skupine (ako napr. životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a pod.). Príslušníci regrutačnej skupiny preveria, či spĺňaš aj ďalšie zákonné podmienky (ako bezúhonnosť, spoľahlivosť, vzdelanie a pod.), aby si sa mohol stať profesionálnym vojakom. 

Po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich krokov, budeš pozvaný na vedomostnú prijímaciu skúšku , ktorou budú preverené tvoje vedomosti z matematiky a anglického jazyka.

Si rozhodnutý?