• Plánovaná hodnosť
  slobodník
 • Zaradenie
  pozemné sily
 • Typ služby
  dočasná/stála štátna služba
 • Základný vojenský výcvik
  8 týždňov
 • Odborný výcvik
  2 týždne
 • Plat
  1740€ v hrubom
 • Aktivačný príspevok
  do 5617€

Si technicky zdatný? Spojár je dôležitým členom tímu, ktorý obsluhuje a zabezpečuje bezpečnú prevádzku komunikačných zariadení a udržiava spojenie medzi jednotkami. 

Zabezpečenie a udržiavanie spojenia medzi jednotkami je kľúčovou úlohou každého vojenského výcviku či operácie. Ako jeden z rozhodujúcich hráčov tímu - spojár - budeš vedieť zabezpečiť, aby vojenské jednotky mali možnosť komunikovať a zdieľať informácie s ostatnými jednotkami a veliteľskými centrami pomocou rádiových, linkových alebo dátových spojení.

 

spojar

Požiadavky

 • Mentálna a fyzická zdatnosť
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou/výučný list
 • schopnosť vzdelávať sa v odbornosti
 • tímový hráč

možnosti tvojej kariéry

Si rozhodnutý?