• Plánovaná hodnosť
  vojak 2. stupňa
 • Zaradenie
  pozemné sily
 • Typ služby
  dočasná/stála štátna služba
 • Základný vojenský výcvik
  8 týždňov
 • Odborný výcvik
  7 týždňov
 • Nástupný plat
  1737 € v hrubom
 • Aktivačný príspevok
  do 2808€

Dokázal by si zasiahnuť ciele aj na veľké vzdialenosti? Si obratný, zručný a máš silnú mentálnu a fyzickú odolnosť? Strelec je súčasťou tímu, je schopný spolupracovať s ostatnými členmi jednotky, aby dosiahol spoločné ciele.

Ako strelec budeš schopný plniť rôzne bojové úlohy – pozorovateľ, spojka a ďalšie úlohy v boji. Budeš mať možnosť špecializovať sa na určité oblasti, ako sú peší boj, mechanizovaný boj, tankový boj, delostrelectvo, ženijná podpora, logistika a spravodajstvo. Zdokonalíš si základy komunikácie v anglickom jazyku. Naučíš sa prevádzkovať spojovacie zariadenie a ako účinne využívať a starať sa o tvoju pridelenú zbraň. Budeš spôsobilý používať rôzne zbrane vrátane granátov, tankov, bojových obrnených vozidiel. Absolvuješ pochody na 30 km so zbraňou, budeš vedieť poskytnúť prvú pomoc sebe aj spolubojovníkovi a orientovať sa v neznámom teréne pomocou mapy a buzoly vo dne i v noci.

 

strelec

Požiadavky

 • Mentálna a fyzická zdatnosť

možnosti tvojej kariéry

Si rozhodnutý?