Pred odoslaním tvojej žiadosti si over, či spĺňaš základné podmienky byť budúcim dôstojníkom.

mark_check  vek 18 - 30 rokov *,

mark_check  slovenské občianstvo,

mark_check  trvalý pobyt na území SR,

mark_check  si bezúhonný, spoľahlivý,

mark_check  zdravotne spôsobilý,

mark_check  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

mark_check  fyzicky zdatný a psychicky spôsobilý,

mark_check  nie je voči tebe vedené trestné stíhanie.

mark_check  spĺňaš požadovanú jazykovú spôsobilosť.

 

Všetky podmienky, ktoré ako profesionálny vojak musíš spĺňať, nájdeš v zákone č. 281/2015 Z.z.

 

* Nad 30 rokov žiadaj o výnimku cestou regrutačnej skupiny.

Si rozhodnutý?