Si rozhodnutý? Tu nájdeš prehľad o tom čo od teba potrebujeme:

mark_check  žiadosť o prijatie,

mark_check  občiansky preukaz,

mark_check  vyplnený osobný dotazník,

mark_check  životopis,

mark_check  doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia,

mark_check  potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti,

mark_check  čestné vyhlásenie a oboznámenie o zákaze diskriminácie,

mark_check  potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak si ju absolvoval.

 

Všetky potrebné tlačivá dostaneš na regrutačnej skupine alebo si ich môžeš stiahnuť tu.

 

Mapa s regrutačnými skupinami

Zoznam miest prvého kontaktu si môžeš pozreť TU.

Si rozhodnutý?