• Plánovaná hodnosť
  poručík
 • Študijný odbor
  obrana a vojenstvo
 • Stupeň vysokoškolského štúdia
  1. stupeň
 • Forma štúdia
  denná
 • Dĺžka štúdia
  3 akademické roky
 • Plat počas štúdia
  750 € v hrubom - počas štúdia

Tento študijný program ti zaručí, vedomosti z elektroniky a komunikačných systémov. Okrem iného sa zameriaš aj na kybernetické hrozby, ktoré môžu tieto systémy ohroziť, a naučíš sa ako ich chrániť.

Vyber si bakalársky študijný program | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (aos.sk)

Elektronické zbraňové systémy

Požiadavky

 • MENTÁLNA A FYZICKÁ ZDATNOSŤ
 • STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE S MATURITOU
 • CHUŤ VZDELÁVAŤ SA

Vyber si svoj odbor

Si rozhodnutý?