• Plánovaná hodnosť
  poručík
 • Študijný odbor
  obrana a vojenstvo
 • Stupeň vysokoškolského štúdia
  1. stupeň
 • Forma štúdia
  denná
 • Dĺžka štúdia
  3 akademické roky
 • Plat počas štúdia
  750 € v hrubom - počas štúdia

Po skončení študijného programu vojenské spojovacie a informačné systémy si vybuduješ poznatky z inžinierstva, elektroniky, počítačových a komunikačných technológií a tiež vedomosti vrátane sietí, aplikácií, databáz a bezpečnostných opatrení.

Vyber si bakalársky študijný program | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (aos.sk)

Vojenské spojovacie a informačné systémy

Požiadavky

 • MENTÁLNA A FYZICKÁ ZDATNOSŤ
 • STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE S MATURITOU
 • CHUŤ VZDELÁVAŤ SA

Vyber si svoj odbor

Si rozhodnutý?