• Plánovaná hodnosť
  poručík
 • Študijný odbor
  obrana a vojenstvo
 • Stupeň vysokoškolského štúdia
  1. stupeň
 • Forma štúdia
  denná
 • Dĺžka štúdia
  3 akademické roky
 • Plat počas štúdia
  750 € v hrubom - počas štúdia

Ako absolvent tohto programu získaš teoretické poznatky zo základov strojníckeho zamerania, konštrukciu a manažment prevádzky výzbroje a techniky. 

Máš na výber z dvoch možností: 

Zbrane a munícia - tu nadobudneš vedomosti z oblasti konštrukcie ručných, automatizovaných, delostreleckých zbraní, zbraní bojových vozidiel, munície a výbušnín , ako aj prehľad optických a optoelektronických prvkov výzbroje. 

Mobilná technika - tu nadobudneš vedomosti z oblasti teórie pohybu vozidla, konštrukcie motora, pásovej a kolesovej techniky a diagnostiky vozidiel.

Vyber si bakalársky študijný program | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (aos.sk)

Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Požiadavky

 • MENTÁLNA A FYZICKÁ ZDATNOSŤ
 • STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE S MATURITOU
 • CHUŤ VZDELÁVAŤ SA

Vyber si svoj odbor

Si rozhodnutý?