Ty si splnil naše podmienky a my Ti odovzdáme to, čo vieme.

Dostaneš všetok potrebný materiál, bezplatné ubytovanie a stravu, získaš základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Počas celej doby výcviku máš zabezpečené zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie. 

Počas 11 týždňov sa naučíš ovládať zbrane a vojenskú techniku, pohybovať sa po bojisku, osvojíš si základné techniky prežitia v prírode a staneš sa odolnejším voči stresu vo vypätých situáciách. Ak si v evidencii uchádzačov o zamestnanie, počas trvania výcviku, v nej ostaneš a neprídeš o dávky v hmotnej núdzi a aktivačný príspevok. Ide o jednorázový výcvik, kde ti po častiach za každý predchádzajúci absolvovaný mesiac vyplatíme finančný príspevok 1 452€ v čistom.

Táto etapa prípravy je ukončená slávnostným vyradením a vojenskou prísahou.  

 

Základný vojenský výcvik prebieha v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania, Martin.

Si rozhodnutý?