Kariéru v OS SR si môžeš odštartovať už hneď po strednej škole! Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika ti ponúka cestu k tomu, ako sa stať odborníkom i lídrom vo veliteľskej funkcii.

Cesta k nám,sa tak ako na každú vysokú školu, začína zaslaním prihlášky na štúdium.
 

Prihlášku si môžeš podať elektronicky alebo v papierovej forme.

Môžeš uviesť viac študijných programov, ktorých poradie bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium.

Poplatok za 1 prihlášku je 20 €.
 

Povinné dokumenty, ktoré odošli spolu s prihláškou:

životopis,
• kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• úradne overená kópia maturitného vysvedčenia a vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy.*

Poznámka: V prípade, že prihláška nebude kompletná (vrátane povinných dokumentov) alebo neuhradíš poplatok do stanoveného termínu, nebudeš pozvaný na prijímacie konanie. Manipulačný poplatok sa v prípade tvojho neúspechu na prijímacom konaní nevracia.

Kompletné informácie o štúdiu a aktuálne termíny podania prihlášky nájdeš TU!

* uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom akademickom roku, zašlú vysvedčenia bezodkladne po maturitných skúškach

Už ako študent akadémie budeš profesionálny vojak v prípravnej službe Ozbrojených síl SR.

Tak si musíš podať žiadosť o vstup do Ozbrojených síl SR. Žiadosť si môžeš podať kedykoľvek (či už je alebo nie je  vyhlásené prijímacie konanie na tom nezáleží, tvoja žiadosť bude zaevidovaná a zaradená do najbližšieho prijímacieho konania). Podpísanú ju prinesieš alebo ju pošleš klasickou poštou na adresu niektorej zo šiestich regrutačných skupín. Alebo ju pošleš elektronicky na e-mailovú adresu ktorejkoľvek regrutačnej skupiny, nezabudni však pripojiť kvalifikovaný digitálny podpis. Zároveň regrutačnej skupine zašleš aj potvrdenie od lekára, že sa môžeš zúčastniť preskúšania z fyzickej zdatnosti (toto tlačivo si vytlač alebo ti ho poskytne regrutačná skupina). 

Odporúčame ti navštíviť niektorú zo šiestich regrutačných skupín (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, Nitra, Žilina), kde ti so všetkým poradia alebo potrebné dokumenty aj vytlačia. Rovnako môžeš navštíviť aj jedno z 25 miest prvého kontaktu, ktoré sa nachádzajú vo vojenských útvaroch v rámci celej SR, kde ti podajú pomocnú ruku a zároveň môžu byť k tebe bližšie - nemusíš ďaleko cestovať. Ich adresu nájdeš TU.

​​​

Si rozhodnutý?