Si rozhodnutý? Tu nájdeš prehľad o tom čo od teba potrebujeme:

mark_check  žiadosť o prijatie,

mark_check  výpis zo zdravotnej dokumentácie,

mark_check  osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,

mark_check  osvedčenú kópiu dokladu o získaných oprávneniach,osvedčeniach,

mark_check  čestné vyhlásenie o spoľahlivosti,  

mark_check  osobné identifikačné údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov,

mark_check  vyplnený osobný dotazník.

 

 

Mapa s regrutačnými skupinami

 

 

 

 

 

Si rozhodnutý?