Vojak v aktívnych zálohách preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej dokumentácie.

Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie nepredkladá občan, ktorý bezprostredne pred zaradením do aktívnych záloh skončil služobný pomer podľa osobitného predpisu a dôvodom skončenia služobného predpisu nebolo rozhodnutie prieskumnej komisie, že je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu. Zdravotne spôsobilý vojak pokračuje v ďalšej časti posudzovania podmienok zaradenia do aktívnych záloh v zmysle zákona na oddelení výberu personálu Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši.

 

Si rozhodnutý?