Keďže spĺňaš podmienky, čaká ťa raz ročne výcvik aktívnych záloh, kde si pod naším vedením precvičíš svoje vedomosti a schopnosti.

V roku 2025 budú aktívne zálohy pripravované pre vojenské útvary:

  1. Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády Topoľčany,
  2. Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov,
  3. 21. mechanizovaný prápor Trebišov,
  4. pluk špeciálneho určenia Žilina,
  5. 91. ženijný prápor Sereď,
  6. 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava,
  7. základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martin,
  8. 405. opravárenský prápor Martin  
  9. 53. prápor poľných služieb Hlohovec
  10. Vojenská polícia

Pred nástupom na pravidelný výcvik aktívnych záloh ťa budeme kontaktovať.

Si rozhodnutý?