Si rozhodnutý? Tu nájdeš prehľad o tom, čo od Teba na začiatok potrebujeme.

mark_check  žiadosť o prijatie,

mark_check  občiansky preukaz,

mark_check  potvrdenie ošetrujúceho lekára o spôsobilosti vykonať previerku fyzickej zdatnosti,

 

Tlačivo žiadosti a potvrdenie ošetrujúceho lekára si môžeš stiahnuť tu.

Neskôr dostaneš pokyn na predloženie ďalších dokladov (budeme tiež potrebovať napr. životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia a pod.), ale tým ťa teraz zaťažovať nechceme.

Si rozhodnutý?