Pred odoslaním Tvojej žiadosti si over, či spĺňaš základné podmienky byť vojakom.

mark_check  vek 18 - 30 rokov *,

mark_check  slovenské občianstvo,

mark_check  trvalý pobyt na území SR,

mark_check  si bezúhonný, spoľahlivý,

mark_check  zdravotne spôsobilý,

mark_check  ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie,

mark_check  fyzicky zdatný a psychicky spôsobilý,

mark_check  nie je voči Tebe vedené trestné stíhanie,

mark_check  spĺňaš požadované kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,

mark_check spĺňaš požadovanú jazykovú spôsobilosť.

mark_check  máš vysoký školu - môžeš sa stať dôstojníkom viac TU.

Všetky podmienky, ktoré ako profesionálny vojak musíš spĺňať, nájdeš v zákone č. 281/2015 Z.z.. Sme pripravení poskytnúť Ti pomoc a podporu pri hľadaní informácií a odpovedí na otázky. Obráť sa na nás, sme tu pre Teba! 

 

 

02_52vpr

Si rozhodnutý?